top of page

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen 
och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. 
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. 

ELARBETEN — SMÅHUS
Elarbeten på byggnaden, småhuset eller ett befintligt komplementhus, ger rätt till skattereduktion. 
Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. 
Elinstallationer i trädgården ger däremot inte rätt till skattereduktion.

ELARBETEN — BOSTADSRÄTT
Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att elarbetet utförs i lägenheten 
och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. 

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion. 

INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. 
Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl,
frys, spis, larm och parabolantenn. 
Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. 
Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. 
Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion. 

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. 
Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion

bottom of page